Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SiroDesign

0505506353, ksironen@hotmail.com

www.sirodesign.fi www.facebook.com/sirodesign2. Yteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisu Sironen

0505506353, ksironen@hotmail.com3. Rekisterin nimi

SiroDesignin tuotetilauksien asiakasrekisteri4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen, tilausten vastaanottamiseen ja asiakkaiden laskuttamiseen tilausten mukaisesti. Tietoja ei käytetä muihin yhteydenottoihin tai markkinointiin.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan:

- Nimi

- Osoite

- Puhelinnumero

- Sähköpostiosoite

- Tilauksen tiedot ja toiveet


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ainoastaan tilauksen yhteydessä,
asiakkailta itseltään, sähköpostin, tilauslomakkeen, puhelinsoiton, tekstiviestin tai messenger-viestin välityksellä. Tiedot kirjataan manuaalisesti tilauskirjaan. Laskutuksen yhteydessä nimi ja osoite kirjataan
laskutusohjelmaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siito EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen tilausrekisteri säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin tietoihin pääsee vain yllämainittu rekisterinpitäjä. Laskutusohjelmaan pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja
salasanalla sekä selaimen ja palvelun välisellä salauksella. Laskutusohjelman suojaamisesta vastaa ohjelman laatija Talenom.

10. Tietojen säilyttäminen

Rekisterin tietoja säilytetään tarvittavan ajan jotta tässä selosteessa kerrottu rekisterin käyttötarkoitus täyttyy. Muutoin tilaustietoja säilytetään enintään 2 vuotta ja kirjanpidollisia asiakirjoja, kuten laskutustietoja vähintään 6 vuotta.

Henkilötietolain (520/1999) 10§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

SiroTrimmi

Sokajärventie 11, 87100 Kajaani

0505506353, ksironen@hotmail.com

www.sirodesign.fi www.facebook.com/sirotrimmi


2. Yteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kaisu Sironen

0505506353, ksironen@hotmail.com


3. Rekisterin nimi

SiroTrimmin trimmaus-sopimukset


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen trimmausta suunniteltaessa, ajanvarausten vastaanottamiseen ja mahdollisesti yhteydenottoon trimmauksen aikana koskien esimerkiksi aikataulumuutosta. Tietoja ei käytetä muihin yhteydenottoihin tai markkinointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan asiakkaan:

- Nimi

- Paikkakunta

- Puhelinnumero

- Koiran nimi, ikä, rotu ja mahdolliset terveystiedot

- Trimmaustoiveet


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään ainoastaan ajanvarauksen ja trimmaukseen saapumisen yhteydessä, asiakkailta itseltään, puhelinsoiton,
tekstiviestin tai messenger-viestin välityksellä. Tiedot kirjataan manuaalisesti trimmaussopimukseen.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Tietojen siito EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen tilausrekisteri säilytetään
lukitussa tilassa. Rekisterin tietoihin pääsee vain yllämainittu rekisterinpitäjä.

10. Tietojen säilyttäminen

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on SiroTrimmin asiakkaana ja jotta kohdassa 4 määritelty tietojen käsittelyn tarkoitus täyttyy, vähintään kuitenkin 2 vuotta.